تبلیغات
عمومی - عمومی
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی ...............
نویسندگان
نظرسنجی
این مطالب مورد قبول هستن؟
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

دانلود آهنگ جدید
عمومی
۲ ساختار شیمیایی
١٢
هیدرات هاى کربن: در ساختار هیدرات هاى کربن، هیدروژن، اکسیژن و کربن به کار مى رود.
نشاسته، قند و شکر و پنبه، هیدرات کربن هستند. هیدرا تهاى کربن را در سه گروه اصلى جاى م ىدهند:
مونوساکاریدها، دى ساکاریدها و پلى ساکاریدها.
مونوساکاریدها: کوچک ترین هیدرات هاى کربن هستند. معروف ترین آنها گلوک زاست که کار
بسیار مهمى در سلول ها انجام مى دهد، چون سوخت رایج بسیارى سلول ها گلوکز است، یعنى سلول
براى به دست آوردن انرژى لازم براى انجام واکنش هاى زیستى، گلوکز را مى سوزاند.
د ىساکاریدها: از ترکیب دو نوع مونوساکارید با یکدیگر به وجود مى آیند، معروف ترین
دى ساکاریدها ساکار زاست که آن را به صورت قند یا شکر مصرف مى کنیم.
پل ىساکاریدها: معمولاً از ترکیب تعداد زیادى گلوکز ساخته مى شوند. نشاسته یکى از
پلى ساکاریدهاى خوراکى است. یکى دیگر از پلى ساکاریدهاى مهم طبیعت، سلول زاست که براى ما غذا
به شمار نمى آید؛ اما غذاى بسیارى از گیاهخواران را تشکیل مى دهد. پنبه، تقریباً سلولز خالص است،
بخش مهمى از کاغِذ کتاب شما نیز سلولز است. بخش اصلى دیوارهٔ سلول هاى گیاهى، سلولز است.
گلیکوژ نیکى از پلى ساکاریدهایى است که بسیار شبیه به نشاسته است، نشاسته مخصوص
سلول هاى گیاهى و گلیکوژن مخصوص سلول هاى جانورى و قارچ هاست. گلیکوژن در سلول هاى
کبدى و ماهیچه اى ما به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخیره اى گلوکز به شمار مى آید.
(ب)
(الف)
شکل ۱ ٢  الف) چند مادۀ معدنى، ب) چند مادۀ آلى. یک نوع مادۀ معدنى نیز در شکل ب یافت مى شود، آن را پیدا کنید.
١٣
فعالیت
نشاسته
۱ با توجه به طرح هاى بالا تفاوت و شباهت مونوساکاریدها، دى ساکاریدها و
پلى ساکاریدها را شرح دهید.
۲ تفاوت ها و شباهت هاى ساختارى پلى ساکاریدها را در طرح بالا مشخص کنید.
شکل ۲  ۲  انواع هیدرات هاى کربن
سلولز
مونوساکارید دى ساکارید پلى ساکارید
فعالیت
الف) یک گرم نشاسته را در لولۀ آزمایش بریزید و ۱۰ میلى لیتر آب به آن
اضافه کنید.
ب) آن را روى چراغ الکلى یا گاز با احتیاط گرم کنید.
ج) بگذارید ماده گرم شده، کمى سرد شود.
د) یک قطره محلول ید دار (مانند لوگول) به آن اضافه کنید.
۱  چه تغییرى در رنگ نشاسته در آب، مشاهده م ىکنید؟ از این تغییر چه نتیج هاى
مى گیرید؟
۲ چگونه مى توانید به وجود نشاسته در سیب زمینى پى ببرید؟
۳ آیا در سیب درختى نیز نشاسته وجود دارد؟
گلیکوژن
١٤
یک مولکول گلیسرول
یک مولکول ترى گلیسرید
یک مولکول اسید چرب
شکل ۳ ٢ یک ترى گلیسرید
لیپیدها : لیپیدها نیز مانند هیدرا تهاى کربن از عناصر هیدروژن، اکسیژن و کربن ساخته شد هاند،
اما نسبت این عناصر با یکدیگر در لیپیدها در مقایسه با نسبت آنها در هیدرات هاى کربن بسیار متفاوت
است. روغن ها و چربى ها، همگى لیپید هستند.
یکى از ویژگى هاى لیپیدها این است که هیچ کدام
از آنها در آب حل نمى شوند. ساختار معروف ترین
نوع لیپیدها در شکل ۳ ٢ نشان داده شده است.
این نوع لیپیدها که تر ىگلیسری دنامیده مى شوند
از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول
گلیسرول حاصل مى شوند.
هر تر ىگلیسرید پس از تجزیه به مولکو لهاى
سازندهٔ آن تبدیل مى شود.
لیپیدها بخش مهمى از غشاهاى سلولى را
مى سازند و به علاوه براى تولید انرژى در سلول،
مصرف مى شوند.
پروتئین ها : پروتئین ها علاوه بر هیدروژن، اکسیژن و کربن، دو عنصر دیگر نیز در ساختار
خود دارند: نیتروژن و در بعضى از آنها گوگرد. هر پروتئین از تعداد زیادى اسید آمین هکه با یکدیگر
ترکیب شده اند، ساخته شده است.
شکل ۴ ٢ پروتئین ها از واحدهایى به نام اسیدآمینه ساخته شده اند.
پروتئین
اسیدآمینه
١٥
پروتئین ها نقش هاى عمده اى در بدن دارند پروتئینى به نام هموگلوبین در خون، مسئول انتقال
گازهاى تنفسى است؛ پروتئی نهاى ماهیچه، کشش و انقباض ماهیچه را سبب م ىشوند. بعضى پروتئی نها
نقش آنزیمى دارند و از این نظر براى ادامهٔ زندگى سلول ها بسیار مهم اند.
فعالیت
الف) کمى سفیدۀ تخم مرغ را گرم کنید.
ب) کمى شیر در لیوان بریزید و به آن مقدارى آب لیمو یا سرکه اضافه کنید.
۱ تغییرات حاصل در هر یک از آزمایش ها را با دقت مشاهده کنید.
۲ اکنون آزمایش را بر عکس انجام دهید، یعنى روى سفیدۀ تخم مرغ آب لیمو
یا سرکه بریزید و شیر را گرم کنید. از این آزمایش چه نتیجه اى دربارۀ ویژگى هاى
پروتئین ها مى گیرید؟
آنزیم ها: آنزیم ها بیشتر واکنش هاى درون سلول ها را راه مى اندازند و از این نظر اهمیت فراوان
دارند. براى پى بردن به کار و اهمیت آنزیم ها به مثال زیر توجه کنید.
سوزاندن گلوکز در آزمایشگاه به انرژى اولیه اى نیاز دارد. یعنى نخست باید گرماى گلوکز را به انداز هاى
بالا ببریم تا سوختن را آغاز کند، یا مثلاً براى سوزاندن چوب کبریت نخست لازم است مادهٔ منفجره نوک کبریت
را شعله ور سازیم. مواد در دماى معمولى آزمایشگاه و بدون دادن گرماى لازم به آنها نمى سوزند.
براى سوزاندن گلوکز در درون سلول ها، امکان افزایش دماى سلول تا حد سوختن در خارج از
بدن، وجود ندارد، بنابراین، آنزیم ها در دماى معمولى بدن، چنین واکنش هایى را راه مى اندازند. انجام
این واکنش ها، در بدن، بدون حضور آنزیم ها امکان پذیر نیست.
به طور کلى آنزیم ها به انجام واکنش هاى شیمیایى سرعت مى بخشند، اما خود در این واکنش ها
مصرف نمى شوند و تغییرى نمى یابند. درون هر سلول در هر لحظه صدها نوع آنزیم در حال فعالیت اند.
براى بیشتر واکنش ها یى که در سلول انجام مى شود، حداقل وجود یک آنزیم ضرورى است.
١٦
فعالیت
۱ جدول زیر را کامل کنید:
ردیف مواد درشت واحدهاى سازنده
۱ سلولز ...
۲ گلیکوژن ...
۳ ... اسید آمینه
۴ ترى گلیسرید ...
آنزیم ها، واکنش هاى زیستى را راه مى اندازند.
آنزیم ها پروتئینى هستند و همان گونه که در آزمایش
با سفیدۀ تخم مرغ مشاهده کردید، گرماى زیاد به آنها
آسیب مى رساند. نمودار زیر سرعت یک واکنش آنزیمى
در دماهاى مختلف را نشان مى دهد.
۱ در چه دماهایى واکنش بیشترین و کمترین
سرعت را داشته است؟
۲ چرا سرعت واکنش در دماى بالاتر از ۴۵ درجه
کاهش مى یابد؟
۳ دماى بدن انسان در حالت تب ممکن است به بیش از ۴۰ درجه برسد، چرا این
دما براى بدن مضر است؟
0 10 20 30 40 50 60
10
20
30
40
سرعت واکنش (میلى گرم محصول در دقیقه)
(º C) دما
شکل ۵  ۲
پرسش و تحقیق
اسیدهاى نوکلئیک: دربارهٔ این مواد آلى در فصل ششم مطالبى خواهید آموخت.
١٧
(الف) (ب)
آنزیم
?
?
جایگاه فعال آنزیم
دى ساکارید
۲ در این شکل طرح ساده اى از یک آنزیم مى بینید. به جاى علامت هاى سؤال در شکل ب،
کلمات مناسب قرار دهید.
۳ با توجه به شکل هاى مربوط به سؤال ۲، توضیح دهید چرا آنزیم ها عمل اختصاصى دارند.
۴  پژوهشگران شیمى و زیست شناسى آب را ماده اى استثنایى مى دانند. دربارهٔ خواص آب
تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.
۵  بعضى دانشمندان عقیده دارند که حیات مجموعهٔ فرآیندهایى است که درون آب صورت
مى گیرد. در این مورد بحث کنید.
۶  چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه از ترکیب هاى شیمیایى قرار داده اند؟
۷  چرا پروتئین ها را ترکیب هاى مهمى به حساب مى آورند؟
١٨
همهٔ جانوران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، غذا و انرژى مورد نیاز خود را از گیاهان مى گیرند.
در بخش هاى مختلف گیاهان، مانند ریشه، ساقه، برگ، میوه و دانهٔ آنها، اندوخته هاى غذایى که داراى
انرژ ى نهفته است، وجود دارد. گیاهان انرژى مورد نیاز خود را از خورشید مى گیرند. بنابراین مى توان
گفت هر گیاه کارخانهٔ بسیار بزرگى است که انرژى نورانى خورشید را به انرژى شیمیایى تبدیل مى کند.
تبدیل انرژى نورانى به انرژى شیمیایى را که توسط گیاهان انجام مى شود، فتوسنت زمى نامند.
در فتوسنتز مواد خامى که مصرف م ىشوند، د ىاکسید کربن و آب هستند و آنچه حاصل م ىآید،
اکسیژن و هیدرا تهاى کربن است. یکى از مهمترین هیدرا تهاى کربنى که در فتوسنتز ساخته م ىشود
گلوکز است. هیدرات هاى کربن به دنبال واکنش هاى دیگرى که درون سلول ها انجام مى گیرد، ممکن
است به سایر مواد آلى مانند چربى ها، پروتئین ها و غیره تبدیل شوند.
وَن هلمونت که در فصل اول با یکى از کارهاى علمى او آشنا شدید، یکى از نخستین آزمایش هاى
گیاهان مواد مورد نیاز خود را از » مربوط به فتوسنتز را انجام داد. او تصمیم گرفت این عقیده را که
مورد بررسى علمى قرار دهد. او براى این کار، آزمایشى طراحى و اجرا کرد و نتیجهٔ « خاک مى گیرند
آن را به صورت زیر نوشت:
نندگینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 18 آذر 1391 :: نویسنده : مهدی ...............
نظرات ()
پنجشنبه 7 دی 1396 11:25 ب.ظ
سلام آیا به اشتراک گذاشتن پلت فرم وبلاگ شما با شما کار می کنید؟
من به دنبال بلافاصله وبلاگ خود را شروع کردم، اما من بین دو BlogEngine / Wordpress / B2evolution و Drupal انتخاب سختی دارم.

من دلیل آن را میپرسم زیرا طراحی شما به نظر می رسد متفاوت است و بیشتر وبلاگ ها و من به دنبال چیزی منحصر به فرد هستم.

پ.ن: متاسفم برای خارج شدن از موضوع، اما مجبور شدم بپرسم
سه شنبه 21 آذر 1396 10:14 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up
anything new from right here. I did however expertise a few
technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot
of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
I am complaining, but sluggish loading instances times
will often affect your placement in google and can damage your quality
score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and
could look out for a lot more of your respective intriguing content.
Ensure that you update this again very soon.
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:34 ب.ظ
من واقعا خوشحال به خواندن این پست های وب سایت که
حمل و نقل بسیاری از اطلاعات ارزشمند، با تشکر برای ارائه
این داده ها.
شنبه 13 آبان 1396 10:47 ب.ظ
سلام! من خیلی خوشتون میاد درصد ما نگه دارید تا
مکاتبات اضافی در مورد پست شما در AOL؟ من یک متخصص نیاز دارم
در این فضا برای حل مشکل من. ممکن است که تو هستی داشتن نگاهی به آینده برای تماشای شما.
شنبه 13 آبان 1396 10:45 ب.ظ
من از آن لذت می برم که معمولا بچه ها هستند. این نوع کار هوشمندانه است
و پوشش! آثار بسیار خوبی که من اضافه کردم نگه دارید
شما به وبلاگ من علاقه مند هستید
سه شنبه 9 آبان 1396 07:50 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you have been using?
I'm having some minor security problems with my latest website and I'd
like to find something more safe. Do you have any recommendations?
دوشنبه 8 آبان 1396 08:52 ب.ظ
یک شخص لزوما به ایجاد مقالاتی که من می گویم کمک خواهم کرد.

این اولین بار است که من وب سایت خود را تا کنون مرور کرده ام؟
من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این خاص پست فوق العاده ای را شگفت زده کرد.
روند فوق العاده!
دوشنبه 8 آبان 1396 02:36 ب.ظ
سلام این نوع از موضوع نیست اما من تعجب کردم اگر
وبلاگ ها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند و یا اگر شما باید به صورت دستی با HTML کد کنید.
من بلافاصله شروع به وبلاگ کردم، اما مهارت های برنامه نویسی ندارم، بنابراین می خواستم از راهنمایی ها استفاده کنم
کسی با تجربه هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
دوشنبه 8 آبان 1396 12:52 ب.ظ
چه چیز از هم متخصصان، چطور همه چیز و چه چیزی است
شما می خواهید در مورد موضوع این نوشتار بگوئید، به نظر من واقعا به نفع من شگفت انگیز است.
شنبه 15 مهر 1396 07:39 ب.ظ
اطلاعات بسیار خوب خوشبختانه من سایت شما را به صورت تصادفی (stumbleupon) یافتم.

من کتاب آن را برای بعد مشخص کرده ام!
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:37 ق.ظ
سلام، این آخر هفته برای من بسیار جالب است، از این لحظه من
من خواندن این پست قابل توجه و قابل توجه در اینجا در محل اقامت من.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:01 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما سرعتی سریع بدهد کلمات در پست شما به نظر می رسد
در حال اجرا از صفحه نمایش در IE. من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله فرمت است یا
چیزی که با سازگاری مرورگر انجام می شود اما من تصمیم گرفتم پست بگذارم
که به اطلاعت برسونم. روش اجرا و طراحی بهرحال بی نظیر به نظر میرسد!
امیدوارم ایم مسله زودتر حل شود. به سلامتی
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:03 ب.ظ
فوق العاده است، چه وب سایت ای است! این وبلاگ برای ما حقایق مفیدی را به ما می دهد، آن را نگه دارید
بالا
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:32 ب.ظ
در صورتی که بعضی از افراد نیاز به دیدگاه کارشناسانه در مورد انجام یک وبلاگ داشته باشند، پیشنهاد می کنم
او / او را به بازدید از این صفحه وب، نگه دارید تا کار خوب است.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:19 ق.ظ
وای، فرمت وبلاگ عالی! برای مدت طولانی وبلاگ نویسی کرده اید؟

نگاهی به وبلاگ ها آسان می کنید. نگاهی کلی از وب سایت شما
سایت عالی است، به طوری هوشمندانه به عنوان محتوای محتوا!
جمعه 17 شهریور 1396 05:52 ق.ظ
سایت فوق العاده اطلاعات زیادی در اینجا وجود دارد. من آن را به برخی از دوستان آدا ارسال به علاوه به اشتراک گذاری
در خوشمزه است و البته تشکر از شما برای تلاشتان!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:47 ق.ظ
Hi Dear, are you really visiting this web page
on a regular basis, if so afterward you will
without doubt get good know-how.
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:34 ب.ظ
بنظر می رسه افکار من رو میخونی! شما ظاهر شدید
برای درک این موضوع بسیار مهم است، مانند آنچه که شما نوشتید
کتاب الکترونیکی در آن یا چیزی من فکر می کنم که شما فقط می توانید با چند درصد انجام دهید
پیام به خانه را کمی زده، با این حال به جای آن
از آن، این وبلاگ فوق العاده است. عالی خواندن
مطمئنا برگشتم
پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:14 ب.ظ
It's the best time to make a few plans for the long run and
it is time to be happy. I've learn this put up and if I may I desire to recommend you few interesting issues or tips.
Maybe you could write subsequent articles regarding
this article. I desire to learn even more issues approximately it!
جمعه 16 تیر 1396 07:07 ب.ظ
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world all is presented on web?
دوشنبه 5 تیر 1396 04:09 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا حل و
فصل خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.

من این مشکل خود را با جهش
در مفروضات و یک خواهد را خوب
به کمک پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما در واقع که می
توانید انجام من را بدون شک تا پایان مجذوب.
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:53 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا نشستن
بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر
به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در
حالی که. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش
در منطق و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که
شکاف. در این رویداد شما که می توانید
انجام من می مطمئنا بود در گم.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:46 ب.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
I don't understand the reason why I cannot subscribe to
it. Is there anyone else getting similar RSS problems?
Anyone that knows the solution will you kindly respond?

Thanx!!
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:24 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to let know her.
جمعه 9 آبان 1393 04:45 ب.ظ
جواب سولم اینجا بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر